Infra- en rioleringswerkenDoor onze jarenlange ervaring in de in bouw- en wegenbouwsector is DS-Grondwerken een sterke partner in het uitvoeren van uw infrastructuur- en rioleringswerken.
Ons gevarieerd machine- en wagenpark zorgt ervoor dat zowel uw grote als kleine infra- en rioleringswerkzaamheden op een efficiënte manier door ons uitgevoerd kunnen worden.   

U kan ons contacteren voor volgende infrastructuurwerken:

 • Aanvullingswerken
  • Nivelleringswerken
  • Ophogen van bouwgronden en terreinen
  • Leveren van aanvulzand, teelaarde, beton –en steenpuin, stabilisé,…
 • Leveren en plaatsen van putten
  • Regenwaterputten
  • Infiltratieputten
  • Septische putten
 • Rioleringswerken
  • Rioleringswerken rondom uw nieuwbouwproject
  • Vernieuwen van rioleringsstelsel bij renovatie
  • Scheiden van regen- afvalwater
 • Aanleggen van verhardingen
  • Uitgraven en aanleggen opritten, terrassen, paden,…
  • Uitgraven en aanleggen van parkings
  • Aanleggen van tijdelijke/vaste werfverhardingen
 • Plaatsen van keerwanden

DS-Grondwerken in beeld: