Grondwerken

DS-Grondwerken is uw partner voor het uitvoeren van allerhande graaf- en grondwerken.
Met onze efficiënte en klantgerichte mindset realiseren wij graag uw project groot en klein.
Voor het uitgraven van kelders en funderingen, het ophogen en nivelleren van tuinen en terreinen tot het graven van zwembaden en zwemvijvers kan u beroep doen op onze diensten.
Zowel professionelen als particulieren kunnen op ons rekenen!


Een van onze troeven is dat wij kipper- en diepladertransport in eigen beheer hebben.
Naast de grondwerken kan ook de aan- en afvoer van materialen en machines door ons worden uitgevoerd.

U kan bij ons terecht voor volgende graaf- en grondwerken:

 • Bouwrijp maken van gronden en terreinen
  • Snoeien en vellen van (gevaarlijke) bomen
  • Verwijderen van wortels en stronken
  • Versnipperen en afvoeren van groenafval
 • Uitgraven van kelders en funderingen
 • Aanvullingswerken
  • Nivelleringswerken
  • Ophogen van bouwgronden en terreinen
  • Leveren van aanvulzand, teelaarde, beton –en steenpuin, stabilisé,…
 • Aanleggen van werfverhardingen
 • Leveren en plaatsen van regenwater en septische putten
 • Rioleringswerken
 • Uitgraven van parkings,opritten, terrassen, paden, garages,…
 • Uitgraven van zwembaden en (zwem)vijvers

DS-Grondwerken in beeld: